In dit nummer o.a.
Film, bewegend erfgoed
Jodenkinderen in gereformeerde onderduik
Eisinga onder Duits vuur
Zilveren troffel uit Berltsum
Met de LABO op reis
Huidige nummer

Historisch tijdschrift FRYSLÂN
(21ste jaargang, nr.2, maart/april 2015)

Fries filmisch erfgoed

De oudste films die in Friesland zijn gemaakt, dateren uit de jaren tien van de vorige eeuw. Het zijn losse pareltjes en schrille contrasten met de stroom technisch perfecte digitale beelden van tegenwoordig. Het bewaren, conserveren en ontsluiten is een mooie taak van het Fries Film Archief. Enthousiastelingen uit het Fries Film Circuit stonden in de jaren tachtig aan de basis van het FFA met het beschrijven van wat aan films de moeite van het bewaren waard was. De catalogus die daarmee ontstond heet in het circuit de ‘Dikke Anneke’, naar de aanjager van het eerste uur, Anneke van Renssen. Als ‘we’ straks Culturele Hoofdstad zijn (en aan de dreigende overlegverstikking daarover ontsnappen), kunnen we de wereld tonen dat Friesland ook op dit gebied tot de voorlopers behoort. In de nieuwste Fryslân verschillende artikelen die geschiedenis en achtergronden van het Fries filmisch erfgoed belichten. Syds Wiersma, Jeanine Otten, Asing Walthaus en Nienke Jet de Vries schrijven over het FFA, over Hein Faber, de film Kar út twa, Tsjêbbe Hettinga en Henk Penninga.
Van geheel andere orde is de rol van Willem van Eysinga als rechter bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag gedurende de oorlog. Tim Goudriaan heeft daarover een Franstalige bron gevonden. En wat te denken van de houding van een deel van gereformeerd Nederland, meteen na de bevrijding van de Duitsers, om ontheemde Joodse kinderen bij hun familie weg te houden, teneinde ze te bewaren voor het ‘ware geloof’? Aly van der Mark sprak een kind van de rekening.

Ook een oproep aan lezers om te reageren op artikelen, of om te vertellen wat ze missen: via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of via social media.

Fryslân, het historische tijdschrift, deel 2 van 2015, is nu te koop!

Informatie bij de uitgever:
Van der Let & Partners Identity via 0513 - 654445 of mail naar info@vdlp.nl.
Informatie bij de redactie:
Siebrand Krul via 0513 622 915 of 06 22 95 52 10 of mail naar Siebrand.Krul@upcmail.nl.

Abonneren
De Redactie
Losse nummers