In dit nummer o.a.
Einde Franse Tijd
Friezen bij Waterloo
Eenzame facifist Riemersma
Een Fries voor de VOC in India
Wat doet Hans Mol?
Huidige nummer

Historisch tijdschrift FRYSLÂN
(21ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2015)

Dageraad van de moderne tijd

Op 20 juni 1789 begint de Franse Revolutie die voor heel Europa, en dus ook Friesland, grote gevolgen zal hebben. Uiteindelijk blijken samenleving en overheden schoksgewijs een nieuw tijdperk ingecatapulteerd te zijn, maar ondertussen waren er de verschikkingen van de napoleontische oorlogen die Europa in doffe armoede stortten. Friesland krijgt daar zijn deel van, en ontkomt evenmin aan de conscriptie, de dienstplicht.
Aanvankelijk worden de Fransen gezien als bevrijders uit een verstijfd ouderwetse samenleving met een autoritaire regering. Ook in Friesland worden vrijheidsbomen geplant. Maar als het land financieel wordt leeggezogen en van zijn jongemannen beroofd, slaat de stemming om. In 1813-1815 volgen de gebeurtenissen in het verarmde land elkaar snel op, maar één ding is zeker: Napoleon mag nooit terugkomen, de Fransen zijn gehaat. Dat deze emoties ook in Friesland sterk spelen, bleef lang onbekend. Maar het leed werd er wel degelijk gevoeld, zo blijkt uit twee langere bijdragen in deze Fryslân. Friezen bleken verre van nuchter en gedwee te zijn.
Van heel andere orde zijn de lotgevallen van de familie Canter Visscher in het Verre Oosten, die Bauke van der Pol in een mini-serie beschrijft, in dit nummer deel een. Van meervoudige tragiek is het verhaal over de korte schrijverscarrière van Riemer Riemersma. Tevergeefs zocht hij aandacht voor de onbegrepen droefheid van de Friese soldaten die deelnamen aan de Politionele Acties. In de rubriek Historici in Friesland komt Hans Mol aan het woord.
 

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze social media.

Fryslân, het historische tijdschrift, deel 4 van 2015, is nu te koop!

Informatie bij de uitgever:
Van der Let & Partners via 0513 - 654445 of mail naar info@vdlp.nl.
Informatie bij de redactie:
Siebrand Krul via 0513 622 915 of 06 22 95 52 10 of mail naar Siebrand.Krul@upcmail.nl.

Abonneren
De Redactie
Losse nummers